HẠNG PHÒNG PRESIDENTAL SUITE

President cabin on Victory Star Cruise
 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích phòng: 34m²
 • Loại giường: Double
 • Sức chứa: 02 người lớn
 • Tiện nghi: Ban công riêng, bồn sục Jacuzzi 

ĐẶT PHÒNG

 

ĐẶT PHÒNG

Gợi ý phòng

PHÒNG JUNIOR SUITE

 

 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích: 28m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG DELUXE CONNECTING

 

 • Vị trí cabin: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 22m² + 22m²

PHÒNG DELUXE TRIPLE

 

 • Vị trí cabin: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 24m²
 • Loại giường: Double + Single