HẠNG PHÒNG DELUXE TRIPLE 

 • Vị trí cabin: Tầng chính
 • Kích thước phòng trung bình: 24m²
 • Loại giường: 01 Đôi + 01 Đơn
 • Sức chứa: 02 người lớn + 01 trẻ em.

ĐẶT PHÒNG

 

ĐẶT PHÒNG

Gợi ý phòng

PHÒNG SUITE TỔNG THỐNG

 

 • Vị trí cabin: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 34m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG JUNIOR SUITE

 

 • Vị trí: Tầng 1
 • Diện tích: 28m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG DELUXE CONNECTING

 

 • Vị trí: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 22m² + 22m²