HẠNG PHÒNG DELUXE CONNECTING 

Deluxe Triple room on Victory Star Cruise
 • Vị trí: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 22m² + 22m²
 • Loại giường: 01 Double + 02 Singles
 • Sức chứa: 02 người lớn + 02 trẻ em.
 • Tiện nghi: Ban công riêng

ĐẶT PHÒNG

 

ĐẶT PHÒNG

Gợi ý phòng

PHÒNG SUITE TỔNG THỐNG

 

 • Vị trí: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 34m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG JUNIOR SUITE

 

 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích: 28m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG DELUXE TRIPLE

 

 • Vị trí: Tầng 1
 • Diện tích phòng: 24m²
 • Loại giường: Double + Single