HẠNG PHÒNG DELUXE 

Deluxe cabin on Victory Star Cruise
 • Vị trí cabin: Tầng 1
 • Kích thước phòng trung bình: 22m²
 • Loại giường: Double / Twin
 • Sức chứa: 02 người lớn
 • Tiện nghi : Ban công riêng

ĐẶT PHÒNG

 

ĐẶT PHÒNG

Gợi ý phòng

PHÒNG SUITE TỔNG THỐNG

 

 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích phòng: 34m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG JUNIOR SUITE

 

 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích phòng: 28m²
 • Loại giường: Double

PHÒNG DELUXE CONNECTING

 

 • Vị trí: Tầng 1
 • Kích thước phòng trung bình: 22m² + 22m²
 • Loại giường: Double + Twin / Double