• Vị trí cabin: Tầng chính & tầng trên
  • Kích thước phòng trung bình: 16m²
  • Loại giường: Double / Twin
  • Sức chứa: 02 người lớn

LIÊN HỆ

 

ĐẶT PHÒNG

Gợi ý phòng

PHÒNG DELUXE CONNECTING

 

  • Vị trí cabin: Tầng trên
  • Kích thước phòng trung bình: 16m² + 16m²

PHÒNG DELUXE TRIPLE

 

  • Vị trí cabin: Tầng chính
  • Kích thước phòng trung bình: 18m²
  • Loại giường: 1 Double + 1 Single